Sport Lead

Programy pro trenéry

Vycházíme z vlastních osobních zkušeností trenérů na mezinárodní klubové a reprezentační úrovni. Víme, jak náročná a komplexní je práce trenéra, co potřebuje pro to, aby mohl být dlouhodobě úspěšný a jaké problémy musí trenér ve své každodenní praxi řešit. Pro zvýšení vaší odbornosti nabízíme mezinárodní, akreditované distanční programy v oblastech sportovního mentálního tréninku, výběru talentů a rozvoje lidského potenciálu, tvorby týmu, týmové dynamiky, efektivní komunikaci, managmentu, strategického řízení a leadershipu. Pomůžeme Vám také posílit Vaši osobní energii a vitalitu.

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program Leaders in Sport

Tento unikátní mezinárodní MBA program je společným projektem International Leadership & Business Academy, Netherlands Business Academy, City Campus Dordrecht ve spolupráci s předními evropskými sportovními organizacemi a s účastí renomovaných lektorů ze světa sportu. Sportovní organizace jsou specifickými, dynamicky se rozvíjejícími institucemi, jejichž vedení vyžaduje holistický přístup a interdisciplinární znalosti. Tento program je určen pro manažery a trenéry sportovních organizací, kteří chtějí být úspěšnými v inovativním mezinárodním sportovním prostředí. V tomto mezinárodním programu máte možnost získat inspiraci a kontakty kolegů ze zahraničních sportovních organizací, v rámci studia budete diskutovat a řešit praktické problematiky z vaší každodenní praxe. V rámci studia se dozvíte odpovědi na otázky, jak řešit současné a budoucí výzvy v tomto dynamicky se rozvíjejícím sektoru? Jak získávat a rozvíjet talentované lidi? Jak pracovat s vašim trenérským a sportovním týmem? Jak rozvíjet vnitřní kulturu a hodnoty organizace? Jak správně komunikovat s veřejností? Jak se adaptovat na specifika současných mladých generací? Pro manažery a trenéry sportovních akademií máme připravený zkrácený distanční studijní program Mini MBA Leaders of Sport Academies, který se zaměřuje na specifika sportovních akademií. Předměty z MBA programu Leaders in Sport jsou v programu Mini MBA Leaders of Sport Academies prezentovány ve zjednodušené a zkrácené formě a modifikovány na specifika sportovních akademií, tak aby tento program byl co možná nejvíce časově i finančně efektivní a dostupný pro manažery a trenéry pracující s mládeží. Předměty programů MBA Leaders in Sport a Leaders of Sport Academies jsou nejnovější poznatky z oblasti leadership, koučování, řízení lidských zdrojů, dlouhodobého rozvoje, vzdělávání, etiky, projektového managementu, managementu změn, strategického řízení, komunikace, marketingu, finančního managementu, informačního managementu a řada inspirativních lekcí od předních mezinárodních odborníků ze světa sportu

sportovní mentální trénink

Program Mentální trénink

Tento program je zaměřen na problematiku sportovního mentálního tréninku pro trenéry. Sportovní mentální trénink vám pomůže řešit praktické problémy a výzvy, které trenér a sportovec prožívá během sportovní činnosti. Chcete se dozvědět, jak být úspěšným koučem? Jak naplno rozvíjet potenciál vašich svěřenců? Chcete být skutečnou psychickou podporou a mentorem vašich svěřenců? Rozvoj potenciálu sportovců vyžaduje holistický přístup a interdisciplinární znalosti. V tomto programu se dozvíte, jak efektivně aplikovat praktické přístupy, metody a techniky sportovního mentálního tréninku v každodenní praxi, a jak pomoci vašim sportovcům v rozvoji jejich potenciálu. V tomto programu se naučíte lépe porozumět vašim svěřencům, jejich osobnosti, potenciálu, silným stránkám, motivům chování a jednání, potřebám, jak posilovat vášeň pro sport, vůli, smysl činnosti, radost ze sportu. Dále se dozvíte, jak pečovat o psychický well-being člověka. Pro trenéry mládeže máme připravený specializovaný program, který přizpůsobuje výuku sportovního mentálního tréninku specifikám jednotlivých vývojových období dle koncepce dlouhodobého rozvoje sportovce (LTAD). Každé období má své výzvy, pomůžeme vám lépe porozumět potřebám jednotlivých mladých generací a efektivně jim přizpůsobit vaší komunikaci a koučování. Kromě základního kurzu, který je určen jak pro trenéry individuálních i kolektivních sportů, nabízíme kurz pro trenéry týmových sportů rozšířený o problematiky teambuildingu, týmové dynamiky a leadership. Znalosti sportovního mentálního tréninku vám budou také užitečné ve zvládání vašich emocí, stresu, v jednání ve vypjatých situacích, v komunikaci s rodiči, ve spolupráci s trenéry. V tomto kurzu se dozvíte, jak být více mentálně odolnými, jak zvládat stresovou zátěž a jak umět posilovat vlastní zdraví a energii. Předpokladem, jak zlepšit vaše hráče je především zlepšit sebe sama. Předměty tohoto programu jsou základy sportovního mentálního tréninku, sebepoznání, sebeřízení, koučování, komunikace, základy mediace, leadership a další inspirace ze světa sportu.

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program Talent Coach

Program Talent Coach je mezinárodně akreditovaný vzdělávací program určený především pro trenéry, kouče, manažery, sportovní skauty... Abychom uměli rozvíjet potenciál lidí, měli bychom správně porozumět charakteru jejich osobnosti, jejich potenciálu, silným stránkám, potřebám a motivům jejich chování. Charakter lidí se rozvíjí po mnoho let. Cílem dobrého kouče by mělo být pomáhat lidem v plném rozvoji jejich potenciálu nejen v oblastech specifických dovedností, fyzických schopností a energie, ale také v oblastech emočních a sociálních kapacit a posilovat jejich vášeň, vůli a smysl činnosti v procesu sebezdokonalování. Skutečný talent management znamená rozvoj plného potenciálu všech lidí v týmu. Pokud všichni členové týmu naplno realizují svůj potenciál, dávají své jedinečné kvality ve prospěch týmu, tým může podávat maximální výkony. Jak být v tomto procesu skutečně efektivní a úspěšný? Naše chování a jednání je volba. Přestože má každý svůj preferovaný styl komunikace a chování, je důležité umět se adaptovat, umět rozpoznat jaké chování a jednání je vhodné a efektivní v danou situaci a pro danou osobu. Předmětem tohoto programu jsou témata sebeřízení, leadership, koučování, komunikace, management lidských zdrojů.

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program Leadership

V tomto specializovaném mezinárodně akreditovaném vzdělávacím kurzu se seznámíte se základními principy leadership a jak řešit současné výzvy pro lídry ve sportovním odvětví. Úspěšní lídři se neustále rozvíjí, renovují organizaci, mění status quo. Leadership je především o inspirování lidí vizí, vytváření kultury organizace a jejich hodnot, budování atraktivního a podnětného prostředí pro rozvoj potenciálu lidí, jejich osobní růst a výkonnost. Tyto všechny aspekty rozhodují v bitvě o talenty. Skutečně talentovaní lidé hledají především prostředí pro svůj růst, seberealizaci a sounáležitost, více než pouze materiální odměny. Umění vytváření prostředí nabízející rozvoj, vzdělávání, zájem a péči o člověka a jeho well-being jsou pro to klíčové. Jak všechny tyto aspekty integrovat do vašeho týmu, ve vaší sportovní organizaci? Jak proměnit výzvy současné doby v příležitosti? Toto vše se dozvíte v tomto specializovaném mezinárodně akreditovaném vzdělávacím programu, který se zaměřuje především na témata sebeřízení, leadership, komunikace, management, management lidských zdrojů, management procesu změn.