Sport Lead

Programy pro organizace

Máme mezinárodní zkušenosti z vedoucích pozic ve sportovních organizacích. Programy se zaměřují na organizace, které chtějí mít ve svém týmu vzdělané profesionály a dlouhodobě mít úspěšnou a přínosnou firmu. Nabízíme mezinárodní akreditované tréninkové programy pro trenéry, manažery, týmy, sportovce i rodiče.

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program MBA Leaders in Sport

Tento unikátní mezinárodní MBA program je společným projektem International Leadership & Business Academy, Netherlands Business Academy, City Campus Dordrecht ve spolupráci s předními evropskými sportovními organizacemi a s účastí renomovaných lektorů ze světa sportu. Sportovní organizace jsou specifickými, dynamicky se rozvíjejícími institucemi, jejichž vedení vyžaduje holistický přístup a interdisciplinární znalosti. Tento program je určen pro manažery a trenéry sportovních organizací, kteří chtějí být úspěšnými v inovativním mezinárodním sportovním prostředí. V tomto mezinárodním programu máte možnost získat inspiraci a kontakty kolegů ze zahraničních sportovních organizací, v rámci studia budete diskutovat a řešit praktické problematiky z vaší každodenní praxe. V rámci studia se dozvíte odpovědi na otázky, jak řešit současné a budoucí výzvy v tomto dynamicky se rozvíjejícím sektoru? Jak získávat a rozvíjet talentované lidi? Jak pracovat s vašim trenérským a sportovním týmem? Jak rozvíjet vnitřní kulturu a hodnoty organizace? Jak správně komunikovat s veřejností? Jak se adaptovat na specifika současných mladých generací? Pro manažery a trenéry sportovních akademií máme připravený zkrácený distanční studijní program Mini MBA Leaders of Sport Academies, který se zaměřuje na specifika sportovních akademií. Předměty z MBA programu Leaders in Sport jsou v programu Mini MBA Leaders of Sport Academies prezentovány ve zjednodušené a zkrácené formě a modifikovány na specifika sportovních akademií, tak aby tento program byl co možná nejvíce časově i finančně efektivní a dostupný pro manažery a trenéry pracující s mládeží. Předměty programů MBA Leaders in Sport a Leaders of Sport Academies jsou nejnovější poznatky z oblasti leadership, koučování, řízení lidských zdrojů, dlouhodobého rozvoje, vzdělávání, etiky, projektového managementu, managementu změn, strategického řízení, komunikace, marketingu, finančního managementu, informačního managementu a řada inspirativních lekcí od předních mezinárodních odborníků ze světa sportu

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program Leadership

V tomto specializovaném mezinárodně akreditovaném vzdělávacím kurzu se seznámíte se základními principy leadership a jak řešit současné výzvy pro lídry ve sportovním odvětví. Úspěšní lídři se neustále rozvíjí, renovují organizaci, mění status quo. Leadership je především o inspirování lidí vizí, vytváření kultury organizace a jejich hodnot, budování atraktivního a podnětného prostředí pro rozvoj potenciálu lidí, jejich osobní růst a výkonnost. Tyto všechny aspekty rozhodují v bitvě o talenty. Skutečně talentovaní lidé hledají především prostředí pro svůj růst, seberealizaci a sounáležitost, více než pouze materiální odměny. Umění vytváření prostředí nabízející rozvoj, vzdělávání, zájem a péči o člověka a jeho well-being jsou pro to klíčové. Jak všechny tyto aspekty integrovat do vašeho týmu, ve vaší sportovní organizaci? Jak proměnit výzvy současné doby v příležitosti? Toto vše se dozvíte v tomto specializovaném mezinárodně akreditovaném vzdělávacím programu, který se zaměřuje především na témata sebeřízení, leadership, komunikace, management, management lidských zdrojů, management procesu změn.

Jakykoliv nazev neni ani v detailu

Program Vysoké výkonnosti

Máte před sebou olympijský sen, velkou výzvu účasti na olympijských hrách? Hledáte cesty, jak tohoto cíle dosáhnout? Úspěšná účast na olympijských hrách je vždy historickým milníkem ve vývoji daného sportu v zemi. Pomůžeme vám na vaší cestě udělat tento zlomový krok vpřed. Právě proto jsme speciálně pro národní sportovní svazy a reprezentační týmy připravili tento program, který vychází z úspěšných zkušeností našich koučů a našich partnerských organizací s přípravou a účastí na olympijských hrách. Pro realizaci tohoto dlouhodobého projektu máme připravenou koncepci programu systematické dlouhodobé komplexní holistické přípravy v oblasti sportovní psychologické přípravy, mentálního tréninku a vzdělávání se zaměřením na dlouhodobý rozvoj potenciálů vašich talentovaných hráčů či hráček, budování týmu a pozitivní týmové dynamiky, a také vzdělávání vašich trenérů a dalších členů realizačního týmu. Díky našim mezinárodním partnerům vycházíme z konkrétních praktických zkušeností a příkladů úspěšných projektů zahraničních týmů s účastí na olympijských hrách. Na základě konkrétních zkušeností s náročností na optimální časovou dotaci, která je potřeba pro efektivní přípravu, úspěšnou kvalifikaci a účast na olympijských hrách je tento projekt koncipován jako 6 ti letý. Pro realizaci takto velkého projektu Sport Lead disponuje silným mezinárodním týmem lektorů a koučů s osobními zkušenostmi z účasti na olympijských hrách či přípravou sportovců a týmů na olympijské hry. Mimo tým našich lektorů, koučů a odborníků z našich partnerských společností jsme díky síti našich rozsáhlých mezinárodních kontaktů také schopni v rámci tohoto programu zprostředkovávat inspirativní setkávání s významnými zahraničními osobnostmi z různých sportovních disciplín s praktickými zkušenostmi z přípravy na olympijské hry a úspěšné účasti na olympijských hrách. Tento dlouhodobý program vnímáme především jako společný projekt podpory rozvoje vaší organizace, vašich lidí, vašich týmů a sportovců s cílem zvyšování dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti nejen vašich reprezentací. Věříme, že na této cestě společně dosáhneme nejen naplnění vaší ambice úspěšné účasti na olympijských hrách ale také řady dalších mezinárodních úspěchů, a především posun vaší organizace a týmů na dlouhodobě vyšší úroveň.

Sportovní akademie

Program Sports academy

Svět sportu se neustále vyvíjí, tempo změn a inovace se neustále zrychluje. Být konkurenceschopný na nejvyšší úrovni vyžaduje neustálou inovaci, rozvoj a progresivní přístup. To klade rostoucí nároky nejen na neustálé profesní vzdělávání lídrů, manažerů a trenérů, ale také na komplexní holistický rozvoj potenciálu, vzdělávání a mentální přípravu mladých talentovaných sportovců. Proto se ty nejlepší světové sportovní organizace současnosti spojují se vzdělávacími institucemi. Základním principem spojení sportu a vzdělávání je přesvědčení, založené na potvrzených zkušenostech, že rozvoj a inovace generují lepší výsledky. Z neustálého rozvoje a vzdělávání profitují v konečném důsledku nejen mládežnické organizace produkující lépe připravené sportovce, ale také následně výkony a výsledky týmů dospělých. Nejlepší organizace jsou proto "učící se“ organizace. Mnoho sportovních organizací mládeže v současné době používá označení "Akademie". Ne však všechny zdaleka naplňují tento název a poslání. Naší vizí je prostřednictvím našich vzdělávacích programů rozvíjet sportovce, trenéry a manažery a připravovat je na ještě lepší výkon a zvyšovat jejich úspěchy. Díky našemu partnerství se vzdělávací institucí International Leadership & Business Academy a dalšími mezinárodními vysokými školami jako je např. Netherlands Business Academy či City Campus Dordrecht, přinášíme mezinárodně akreditované distanční flexibilní vzdělávací programy, které jsou ušité na míru potřebám, prostředí a časově náročnému programu sportovců, trenérů a manažerů. Máme znalosti z předních světových vzdělávacích institucí, mezinárodní zkušenosti z praxe špičkových sportovních organizací v oblastech jako je výběr a rozvoj talentů, mentální trénink, teambuilding a týmová dynamika výkonnost, leadership, koučování, management, komunikace, marketing, vedení lidí...Naše standardní akreditované vzdělávací programy pro manažery, trenéry, sportovce umíme přizpůsobit potřebám vaší organizace. Vytvoříme pro vaší sportovní organizaci na míru vzdělávací systém, ve kterém spojujeme nejen prestižní know-how špičkových mezinárodních vzdělávacích institucí, ale také mnoholeté zkušenosti ze světa elitního sportu. Společně s našimi akademickými zahraničními partnery, disponujeme týmem mezinárodních profesorů, se zkušenostmi ze světa vrcholového sportu v rolích sportovních lídrů, manažerů, trenérů a sportovců. V rámci našeho mezinárodního vytváříme síť zahraničních partnerských sportovních organizací, podobné projekty, máme ve více zemích, takže účastníci mohou těžit z výměny znalostí z různých sportovních organizací. Být součástí tohoto projektu vám umožní čerpat inspiraci, zkušenosti a kontakty z mnoho dalších špičkových mezinárodních sportovních akademií a být tak součástí inspirativní a progresivní mezinárodní společnosti. Benefity tohoto projektu pro vaší organizaci jsou: rozvoj potenciálu vašich talentovaných sportovců, příprava mladých hráčů na přechod do vrcholového profesionálního sportu, zvyšování odbornosti a výkonnosti vašich trenérů a manažerů, zlepšení výkonnosti vašich týmů, naše programy duální kariéry pro vaše sportovce je připraví na nové role ve vaší organizaci a udrží tak vaše cenné lidských zdroje ve vaší organizaci.